landy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Lan•dy: Adam Lan•dy, Lan•dego, o Lan•dym
Lan•dy (nizina we Francji) -dów
land -n•du, -n•dzie; -n•dów

Słownik języka polskiego PWN*

land «jednostka podziału administracyjnego w Niemczech»
-land «ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających miejsca związane z tym, co nazywa pierwszy człon złożenia»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego