laparoskopia

Wielki słownik ortograficzny PWN

laparo•skopia -pii, -pię

Słownik języka polskiego PWN

laparoskopia «badanie narządów jamy brzusznej oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych za pomocą laparoskopu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego