lekcja

Słownik języka polskiego PWN*

lekcja
1. «jednostka zajęć szkolnych, trwająca zwykle 45 minut»
2. «materiał zadany uczniom do nauczenia się»
3. «przykre doświadczenie, które może być dla kogoś przestrogą»
4. «sposób odczytania tekstu rękopiśmiennego»
5. «jeden z wariantów tekstu»
6. «fragment Biblii lub pism Ojców Kościoła czytany lub śpiewany podczas mszy»

• lekcyjny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego