lekcja

Wielki słownik ortograficzny PWN

lek•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

lekcja
1. «jednostka zajęć szkolnych, trwająca zwykle 45 minut»
2. «materiał zadany uczniom do nauczenia się»
3. «przykre doświadczenie, które może być dla kogoś przestrogą»
4. «sposób odczytania tekstu rękopiśmiennego»
5. «jeden z wariantów tekstu»
6. «fragment Biblii lub pism Ojców Kościoła czytany lub śpiewany podczas mszy»

• lekcyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego