liniowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

kolumnowo-liniowy: wykres kolumnowo-liniowy

Słownik języka polskiego PWN

linia
1. «znak graficzny mający tylko jeden wymiar – długość»
2. «granica między dwoma różnymi obszarami»
3. «szereg przedmiotów lub osób»
4. «stałe połączenie między przystankami, dworcami itp. za pomocą różnych środków lokomocji; też: trasa wytyczona dla tych środków lokomocji»
5. «kierunek postępowania»
6. «szereg kolejnych pokoleń»
7. «kształt, kontur»
8. zob. linijka w zn. 2.
9. «zespół urządzeń do przesyłania energii elektrycznej lub sygnałów telefonicznych»
10. «połączenie umożliwiające rozmowę telefoniczną»
11. «zespół maszyn, które przy niewielkim udziale człowieka produkują jakieś towary»
12. zob. liniał.
13. «pas terenu obsadzony przez wojsko»
14. «materiał zecerski, którego oczko daje w druku odbitkę kreski określonej grubości»
15. «jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich, używana dawniej w wielu krajach»

• liniowy, linijny • liniowo • liniowość, linijność
oficer liniowy «oficer pełniący służbę na linii frontu»
rozwój liniowy «rozwój przebiegający równomiernie, bez zwalniania lub przyśpieszania»
wzrost liniowy «wzrost czegoś przebiegający równomiernie»
żołnierz liniowy «żołnierz pełniący służbę na linii frontu»
kombinacja liniowa «w zadaniach szachowych: kombinacja matująca, polegająca na otwieraniu lub zamykaniu linii na szachownicy»
komunikacja regularna, liniowa «komunikacja stała, odbywająca się według określonego rozkładu jazdy»
podziałka liniowa (mapy) «umieszczony na mapie odcinek podzielony na równe części, które odpowiadają określonym odległościom w stosunku wynikającym ze skali mapy»
prędkość liniowa «prędkość ciała w ruchu postępowym»
równanie liniowe, równanie pierwszego stopnia «równanie, w którym zmienna lub zmienne występują w pierwszej potędze»
widmo liniowe «widmo światła emitowanego przez pary i gazy w postaci prążków»
wymiary liniowe «długość, szerokość, średnica itp. wyrażone w jednostkach długości»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

sportsmenki
6.03.2006
Na stronie http://www.90minut.pl/news.php?id=313840 są piłkarki nożne. Samo piłkarki byłoby lepiej czy gorzej? Może skojarzenie z ręcznymi jest zbyt mocne?
Jaka jest różnica stylistyczna między piłką nożną kobiet a kobiecą (damską, żeńską)?
Czy w obronie grają obrończynie? Słowo to jest w tekstach internetowych, ale chyba częściej jest omijane.
Jak brzmią damskie odpowiedniki oldboja i króla strzelców?
Dlaczego inwolutny od inwolucja?
17.09.2018
Szanowni Państwo,
w matematyce o dwóch obiektach, dla których istnieje inwolucja przekształcająca jeden na drugi, mówi się czasem, że są inwolutne. Czy bardziej uzasadniony gramatycznie jest właśnie taki przymiotnik (utworzony jak kongruentne od kongruencja), czy może lepiej byłoby: inwolutywne (jak produktywny od produkcja)?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
mania i Dania
4.12.2005
Czy jest jakaś zasada wymowy zbitki ni wewnątrz wyrazu? Przykładowo: [ańoł] czy [ańjoł]? [amońak] czy [amońjak]? [mańera] czy [mańjera]? [końak] czy [końjak]? [interweńować] czy [interweńjować]? Jeżeli chodzi o zakończenie wyrazów na -nia, to problemów raczej nie ma. Ale jeżeli chodzi o wymowę tej zbitki wewnątrz wyrazu, nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat. Czyżby polegało to na intuicyjnym rozpoznawaniu, który wyraz jest polski, a który obcego pochodzenia?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... liniowość operatorów kwantowomechanicznych fizyczny stan układu będzie opisany również przez liniowe kombinacje funkcji ((...)) mianowicie przez ich sumę albo różnicę. Funkcje opisujące...
 • ... mogą w izolacji działać inaczej niż w całości. Dla układu liniowego wyodrębnienie części nie jest problemem, bowiem ich podstawowe własności i...
 • ... zegarek...


  Podatek liniowy
  Jak to działa?

  (INF. WŁ.)
  Wprowadzenie podatku
  liniowego w miejsce stosowanej obecnie progresji oznacza, że każdy z nas...

Encyklopedia PWN

układ treści nauczania, w którym poszczególne, następujące po sobie partie materiału są ze sobą powiązane w taki sposób, że każda następna stanowi dalszy ciąg poprzedniej.
okręt liniowy, liniowiec,
okręt przeznaczony do walki w zespole podobnych okrętów, ustawionych w szyku liniowym, tzn. płynących jeden za drugim w niewielkich odstępach;
mat. funkcjonał F, przekształcający dowolną przestrzeń liniową w zbiór liczbowy i spełniający dodatkowo warunek: F(a1φ1 + a2φ2) = a1F(φ1) + a2F(φ2), gdzie a1, a2 — liczby, φ1, φ2 — elementy przestrzeni liniowej.
układ, w którym zachodzące procesy opisują równania liniowe, tzn. taki, którego parametry nie zmieniają się podczas zmiany stanu układu;
silnik elektr. prądu stałego lub przemiennego przetwarzający energię elektr. bezpośrednio w energię ruchu postępowego;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego