losowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

losowy
1. «zależny od losu – kolei, wydarzeń życia, dotyczący tego losu»
2. «oparty na losowaniu lub wybrany przypadkowo»

• losowo
wypadek losowy «niepowodzenie, nieszczęście traktowane w prawie jako zależne od siły wyższej»
generator liczb losowych «program komputerowy do tworzenia liczb losowych»
liczba losowa «liczba otrzymywana w wyniku działania pewnego mechanizmu losowego»
próba losowa «reprezentacja pewnego zbioru elementów służąca do wnioskowania o własnościach tego zbioru»
zdarzenie losowe, przypadkowe mat. «zdarzenie, którego zaistnienie zależy od przypadku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

zdarzenie losowe
8.11.2005
Co się kryje pod pojęciem zdarzenie losowe?
Na pohybel
22.01.2017
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy wyrażenia na pohybel. Ze zgrozą zauważam, że jest ono coraz częściej używane w wypowiedziach internetowych. Sądziłam (i nie tylko ja, pytałam wielu osób), że należy je rozumieć jako wezwanie do użycia przemocy (powieszenia) i jako takie zgłaszałam administratorom rozmaitych stron. Zdziwiłam się bardzo, gdy w definicji słownikowej znalazłam informację, że na pohybel należy rozumieć jedynie jako ogólne ‘na zgubę, na nieszczęście’. Czy rzeczywiście?
nie wystarczy
22.04.2012
Szanowni Państwo!
Mam pytanie dotyczące zdania: „Nie wystarczy otworzyć oczy (czy oczu)”. Czy przeczenie przed wystarczy zmienia przypadek rzeczownika na końcu zdania?
Agnieszka Kajak

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Ale zabrania tego polskie prawo. - Nie nadajemy się na grę losową, a żeby zarejestrować się w kategorii hazard, musielibyśmy wyłożyć 500...
  • ... we wrześniu 1985 i wkrótce potem w październiku - na próbie losowej, w której odsetek realizacji próby wynosił 88% (Jasiński, 1992).

    OSZACOWANIE...
  • ... i dzieci. Prawdziwe dzielne kresowianki, Polki, nie poddające się ciężkiemu losowi. Umiały przy tym zachować pogodę ducha. Pani Jadwiga opowiedziała mi...

Encyklopedia PWN

mat. funkcja przypisująca każdemu zdarzeniu elementarnemu wartość liczbową;
mat. podzbiór zbioru zdarzeń elementarnych Ω, należący do rodziny A podzbiorów, spełniających warunki: 1) ΩA, 2) jeżeli jakiś zbiór należy do A, to jego dopełnienie należy do A, 3) przeliczalna suma zbiorów należących do A też należy do A (σ-ciało podzbiorów Ω);
mat. funkcja związana ze zmienną losową X wzorem φ(t) = E(eitX), gdzie t jest liczbą rzeczywistą, a E oznacza wartość oczekiwaną;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego