luksografia

Wielki słownik ortograficzny PWN

lukso•grafia -fii, -fię

Słownik języka polskiego PWN

luksografia «metoda otrzymywania obrazów przez bezpośrednie działanie światła na fotograficzne materiały światłoczułe; też: obraz fotograficzny uzyskany tą metodą»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego