męki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

męka męce, mękę; mąk: męka Chrystusowa, męka Pańska, ale: męka pańska (przen.)

Słownik języka polskiego PWN*

męka
1. «wielkie cierpienie fizyczne lub psychiczne»
2. «tortury zadawane komuś»
3. «coś uciążliwego, wymagającego dużego wysiłku lub przysparzającego kłopotów i zmartwień»
Męka Pańska «cierpienie Chrystusa od pojmania go w ogrójcu do śmierci na krzyżu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego