magazynierka

Wielki słownik ortograficzny PWN

magazynier•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN

magazynier «osoba zarządzająca magazynem»
• magazynierka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego