magistrantka

Wielki słownik ortograficzny PWN

magistrant•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

magistrant «osoba przygotowująca się do uzyskania tytułu magisterskiego»
• magistrancki • magistrantka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego