mail

Wielki słownik ortograficzny PWN

mail -la, B.= D. a. M., -lem; -le, -li a. -lów; zob. e-mail
air mail ndm

Słownik języka polskiego PWN

mail [wym. mejl] pot.; zob. e-mail
• mailowy
air-mail [wym. ermejl] «poczta lotnicza»
e-mail [wym. imejl]
2. «wiadomość wysłana pocztą elektroniczną»
3. «adres internetowy użytkownika poczty elektronicznej»

• e-mailowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego