manewry

Słownik języka polskiego PWN*

manewry «terenowe ćwiczenia wojskowe prowadzone w czasie pokoju w warunkach zbliżonych do bojowych»
• manewrowy
manewr
1. «ściśle zaplanowany ruch wojsk»
2. «zwrot lub obrót pojazdu prowadzący do zajęcia zamierzonej pozycji»
3. «zręczne posunięcie»

• manewrowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego