manko

Wielki słownik ortograficzny PWN*

man•ko -kiem; mank
Man•ko Kapak Man•ko Kapaka, z Man•ko Kapakiem

Słownik języka polskiego PWN*

manko «brak towarów lub pieniędzy w sklepie, magazynie itp. stwierdzony podczas kontroli»
esesman, SS-man [wym. esesman], esesowiec «członek SS, hitlerowskich partyjnych oddziałów szturmowych»
• esesmański, esesowski • esesmanka, SS-manka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego