mansjonarz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

man•sjonarz -rza; -rze, -rzy a. mansjonariusz

Słownik języka polskiego PWN*

mansjonarz «wikariusz przy kościele katedralnym lub kolegialnym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego