marlinka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mar•lin•ka (żegl.) -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN*

marlinka «linka służąca do umocowania lików żagla do bomu lub gafla»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego