marność

Wielki słownik ortograficzny PWN

mar•ność -ści

Słownik języka polskiego PWN

marność
1. «bezcelowość, nietrwałość lub znikomość czegoś»
2. «rzecz przemijająca i bez wartości»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... modrą szafą, złotym krzesłem po drugiej.
  Własny pokój! Ach, ułuda
  marności
  Wszelkiego dobytku i piękna!
  Wiatr oto stuknął w okno i...
 • ... może być tylko Pan Bóg - odpowiedział tonem człowieka, kto poznał marności tego świata. - Ja tak tylko przypuszczam.
  Cztery dni później, kiedy...
 • ... cytatami - od Tacyta po Eklezjastesa.
  - Vanitas vanitatum, Reinmarze! Marność nad
  marnościami i wszystko marność! Nie bądź pochopny, gniew przebywa w piersi...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego