maronita

Wielki słownik ortograficzny PWN*

maronita (członek Kościoła maronickiego) -icie, -itę; -ici, -itów

Słownik języka polskiego PWN*

maronita «członek wspólnoty chrześcijańskiej powstałej w VI w.»
• maronicki • maronitka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego