mikrometr

Wielki słownik ortograficzny PWN

mikro•metr (jedn. miary) -tra, -trze; -trów
mikro•metr (przyrząd) -ru, -rze; -rów

Słownik języka polskiego PWN

mikrometr
1. «jednostka długości równa jednej tysięcznej milimetra»
2. «przyrząd do pomiarów małych długości z dużą dokładnością»
3. «przyrząd do pomiarów wzajemnego położenia na niebie bliskich siebie ciał niebieskich»

• mikrometryczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego