minimum

Wielki słownik ortograficzny PWN*

minimum; -ima, -imów (skrót: min.)

Słownik języka polskiego PWN*

minimum I «najmniejsza możliwa lub niezbędna ilość lub wielkość czegoś»
minimum II «najmniej, co najmniej, przynajmniej»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego