misja

Wielki słownik ortograficzny PWN

mi•sja -sji, -sję; -sji

Słownik języka polskiego PWN

misja
1. «posłannictwo, ważne odpowiedzialne zadanie do spełnienia»
2. «przedstawicielstwo państwa lub organizacji delegowane w specjalnym celu do innego państwa; też: siedziba tego przedstawicielstwa»
3. «działalność instytucji religijnych podejmowana w celu rozpowszechniania jakiejś religii i pozyskania jej nowych wyznawców; też: placówka prowadząca taką działalność»
4. «w Kościele katolickim: rekolekcje służące pogłębianiu życia religijnego parafian»

• misyjny
misja dyplomatyczna «przedstawicielstwo dyplomatyczne akredytowane przy obcym rządzie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego