mistyfikować

Słownik języka polskiego PWN*

mistyfikacja «celowe wprowadzenie kogoś w błąd przez nadanie czemuś pozorów prawdy; też: to, co jest rezultatem takich zabiegów»
• mistyfikacyjny • mistyfikować

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego