montaż

Wielki słownik ortograficzny PWN

mon•taż -żu; -ży a. -żów

Słownik języka polskiego PWN

montaż
1. «składanie maszyn, aparatów, urządzeń itp. z gotowych części»
2. «zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych»
3. «łączenie oddzielnych części filmu, audycji itp. w jedną artystyczną, kompozycyjną całość»
4. «film, słuchowisko lub przedstawienie teatralne składające się z fragmentów większych utworów»

• montażowy • montować
biały montaż «montaż urządzeń sanitarnych w domu lub mieszkaniu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego