musette

Słownik języka polskiego PWN*

musette [wym. mizet]
1. «starofrancuski instrument ludowy w rodzaju dud»
2. «starofrancuski taniec w tempie umiarkowanym; też: muzyka do tego tańca»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego