nauczyć

Wielki słownik ortograficzny PWN

na•uczyć -czę, -czą; -cz•cie

Słownik języka polskiego PWN

nauczyćnauczać
1. «ucząc, przekazać komuś pewien zasób wiedzy»
2. «wpłynąć na czyjś sposób myślenia, postępowania»
3. nauczać «przekazywać nauki moralne»
4. nauczać «pracować jako nauczyciel»
nauczyć się «przyswoić sobie pewien zasób wiadomości, umiejętności»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego