nawykowy

Słownik języka polskiego PWN*

nawyk «nabyta skłonność do sprawniejszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności»
• nawykowy • nawykowo
poronienie nawykowe «poronienie samoistne, występujące co najmniej dwa razy kolejno»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego