niemasz

Porady językowe

wyłącznie nie ma
30.03.2010
Interesuje mnie niema. Z tego, co wiem, w przeszłości preferowano pisownię łączną, kiedy używano jej w znaczeniu: ‘nie pojawia się, nie występuje’, np.: „Niema głupich”, „Niema mowy”. Jak rozumiem, kiedy używamy ma w formie czasownika, musi on być pisany z nie rozdzielnie, np. „Jan nie ma w ręku pióra”. A zatem – należy raczej pisać łącznie czy rozdzielnie? Czy można pisać niema, nie naruszając zasad ortografii? A może taka forma jest preferowana dla wyrażenia ‘niewystępowania czegoś’?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę i ukrzywdzenia, a niemasz względu na osoby u Boga. Kol 3.25
    Czy nie...
  • ... wysokich odsetek, za trzymanie dłużników w niewoli. W całem społeczeństwie niemasz nikogo, ktoby ich lubił, a w razie potrzeby bronił. Którzy...
  • ... jest Jezus Chrystus.
    "I niemasz w żadnym innym zbawienia; albowiem
    niemasz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego