nienasycony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nienasycony (którego nie nasycono)
nienasycony (niedający się nasycić); -ceni: związki nienasycone (chem.), para nienasycona (fiz.)

Słownik języka polskiego PWN*

nienasycony
1. «niedający się nasycić lub niemogący się najeść do syta»
2. «zachłanny»
3. «o związku organicznym: mający atomy węgla połączone ze sobą lub z atomami innych pierwiastków wiązaniami wielokrotnymi»

• nienasycenie
roztwór nienasycony «roztwór zawierający mniej substancji rozpuszczonej, niż byłoby to możliwe w danych warunkach»
węglowodór nienasycony «węglowodór zawierający między atomami węgla wiązania wielokrotne»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego