nieuczciwy

Słownik języka polskiego PWN*

nieuczciwy
1. «postępujący niezgodnie z etyką, z prawem; też: świadczący o czyimś braku uczciwości, prawości»
2. «niezgodny z przyjętymi zasadami, normami, prawdą»

• nieuczciwie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego