nieuczciwy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

nieuczciwy
1. «postępujący niezgodnie z etyką, z prawem; też: świadczący o czyimś braku uczciwości, prawości»
2. «niezgodny z przyjętymi zasadami, normami, prawdą»

• nieuczciwie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Dokonany zawrzeć
14.11.2018
Czym gramatycznie i co oznaczają sformułowania: (1) umowach zawieranych, (2) umowach zawartych?

umowy zawierane

Kontekst:
Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.

Czym jest słowo zawieranych? Czy jest to strona bierna czasownika, czy imiesłów przymiotnikowy bierny (niedokonany żeński w liczbie mnogiej). Jak określa czynność? Czy jest to czynność dokonana czy niedokonana? A może jest to cecha umowy? Czy ta umowa jest już zawarta, czy jeszcze nie? Czy zdanie dotyczy umów już zawartych czy tylko zawieranych?

umowy zawarte

Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie używaniu nieuczciwych warunków w umowach zawartych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.

Tu rozumiem, że jest to przymiotnik – pewna cechy umowy, która jest zawarta i wywołuje skutki prawne.

Z wyrazami szacunku,
Ryszard Styczyński
abuzywny
5.09.2007
Dzień dobry!
Proszę o odpowiedź na pytanie, czy prawidłowe jest posługiwanie się w języku prawniczym terminem abuzywna dla określenia (identyfikacji) klauzuli niedozwolonej. Określenie abuzywny stosowane jest zamiennie z terminem niedozwolona lub nieuczciwa w literaturze prawniczej i orzecznictwie sądowym.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
R. Stec
inwalidzi i styliści fryzur
23.03.2008
Znalazłem w sieci taką opinię: „Czy etycy i poloniści wystąpią o zmianę słowa inwalida na bardziej przyjazne, bowiem to oznacza człowieka nieważnego?”. Przyznam, że mocno się zdumiałem. Podobno niektórzy fryzjerzy wolą mówić o sobie styliści fryzur, bo fryzjer to według nich zbyt pospolite określenie, ale czy słowo inwalida rzeczywiście jest „nieprzyjazne” albo np. poniżające? Przecież od dawna jest to określenie osoby niepełnosprawnej – chyba w pełni neutralne i powszechnie akceptowalne.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... brudnych pieniędzy oraz projekt odpowiednich zmian prawa, zaostrzających odpowiedzialność za nieuczciwe praktyki urzędnicze i finansowe, zostaną uchwalone najwcześniej pod koniec tego...
  • ... stanie sprostać" - napisano w komunikacie. Zgodnie z projektem za czyn nieuczciwej konkurencji będzie uznawane utrudnianie małym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez...
  • ... do Władysława Strączka - a chyba musimy, jak nie utrzemy nosa nieuczciwym szoferom... Jeżeli wyznaczyliście kogoś do pilnowania drogi, to niech pilnuje...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!