nieczysty

Wielki słownik ortograficzny PWN

nieczysty; -czyści

Słownik języka polskiego PWN

nieczysty
1. «niezgodny z nakazami obowiązującej w danym środowisku etyki»
2. «pozbawiony skrupułów»
3. «zawierający obce, niepożądane składniki»
4. «mało wyrazisty, zamazany»
5. «o dźwięku: niewyraźny w brzmieniu, zniekształcony»
6. «o niektórych czynnościach: nieprecyzyjny, wykonany niedokładnie»
7. «niezgodny z przepisami obowiązującymi w danej dyscyplinie sportowej»

• nieczysto • nieczystość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Szubrawiec
22.03.2017
Szanowni Państwo,

bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, co oznacza i jakie jest pochodzenie nazwy jednej z najstarszych ulic Włocławka: MATEBUDY.

Proszę również o etymologię słowa SZUBRAWIEC.

Pozdrawiam
Ł.K.
Żyć na kocią łapę
9.10.2017
Zastanawialiśmy sie ostatnio ze znajomymi, skąd wzięło sie powiedzenie żyć na kocią łapę. Wydaje nam się, że wraz ze zmianą obyczajów powiedzenie to wyszło nieco z użycia, czy mamy rację? Czy są sposoby, by to potwierdzić?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z siebie uczynili? W czternastym roku - mimo że siła wroga nieczysta i brutalna - i wy byliście w patetycznym dramacie narodów bohaterem...
  • ... dostałem się siłą, ale stało się to prawie mimowolnie, siła nieczysta podkusiła, i miałem taką ochotę na kompot z truskawek, a...
  • ... się, że papieros mógł być zrobiony przez maszynę, którą obsługiwał nieczysty albo przez niego pakowany, wolał unikać skażenia.
    Przed nimi księżyc...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego