niezaprzeczony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nieza•przeczony (przez kogoś)
nieza•przeczony (niedający się zaprzeczyć)

Słownik języka polskiego PWN*

niezaprzeczony «taki, któremu nie sposób zaprzeczyć»
• niezaprzeczenie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego