nukleonika

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nukleonika -ice, -ikę
nukleonik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN*

nukleonika «fizyka jądrowa; też: dział techniki związany z fizyką jądrową»
• nukleoniczny • nukleonik

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego