obiektywny

Słownik języka polskiego PWN*

obiektywny
1. «odznaczający się obiektywizmem, wolny od uprzedzeń»
2. «istniejący niezależnie od poznającego podmiotu»

• obiektywnie • obiektywność
idealizm obiektywny «kierunek filozoficzny opierający się na twierdzeniu, że pierwiastek duchowy istnieje obiektywnie, samoistnie i niezależnie od materii»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego