obserwować

Wielki słownik ortograficzny PWN

ob•serwować -rwuję, -rwują

Słownik języka polskiego PWN

obserwować
1. «uważnie przyglądać się komuś lub czemuś przez dłuższy czas»
2. «dostrzegać jakieś fakty, stwierdzać jakiś stan rzeczy»
obserwować się
1. «obserwować samego siebie»
2. «obserwować siebie wzajemnie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego