obserwować

Słownik języka polskiego PWN*

obserwować
1. «uważnie przyglądać się komuś lub czemuś przez dłuższy czas»
2. «dostrzegać jakieś fakty, stwierdzać jakiś stan rzeczy»
obserwować się
1. «obserwować samego siebie»
2. «obserwować siebie wzajemnie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego