odczynnik

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•czyn•nik -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

odczynnik «związek chemiczny reagujący z określoną substancją, używany w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej»
• odczynnikowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego