operator

Wielki słownik ortograficzny PWN*

operator (osoba) -ra, B.= D., -rze; -rzy, -rów
operator (gen; wyrażenie log.; funkcja mat.) -ra, B.= M., -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN*

operator
1. «chirurg dokonujący operacji»
2. «autor zdjęć do filmu»
3. «pracownik wyspecjalizowany w obsłudze jakiejś maszyny lub jakiegoś urządzenia»
4. «przedsiębiorstwo obsługujące sieć telefonii stacjonarnej lub komórkowej»
5. log. «wyrażenie, które po dołączeniu go do funkcji zdaniowej tworzy nowe wyrażenie: zdanie, nazwę lub funktor»
6. mat. «funkcja przyporządkowująca elementom jednego zbioru elementy drugiego zbioru»

• operatorski, operatorowy • operatorka
tour operator, touroperator [wym. turoperator] środ. «biuro turystyczne specjalizujące się w sprzedaży imprez zorganizowanych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego