operator

Wielki słownik ortograficzny PWN

operator (osoba) -ra, B.= D., -rze; -rzy, -rów
operator (gen; wyrażenie log.; funkcja mat.) -ra, B.= M., -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN

operator
1. «chirurg dokonujący operacji»
2. «autor zdjęć do filmu»
3. «pracownik wyspecjalizowany w obsłudze jakiejś maszyny lub jakiegoś urządzenia»
4. «przedsiębiorstwo obsługujące sieć telefonii stacjonarnej lub komórkowej»
5. log. «wyrażenie, które po dołączeniu go do funkcji zdaniowej tworzy nowe wyrażenie: zdanie, nazwę lub funktor»
6. mat. «funkcja przyporządkowująca elementom jednego zbioru elementy drugiego zbioru»

• operatorski, operatorowy • operatorka
tour operator, touroperator [wym. turoperator] środ. «biuro turystyczne specjalizujące się w sprzedaży imprez zorganizowanych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Energa Operator
25.06.2019
W przypadku nazw firmowych składających się z dwóch członów, do którego z nich dopasowujemy czasownik? Energa Operator zrobił czy zrobiła?
Dziękuję
Energa
18.06.2009
Jak i czy odmieniać przez przypadki nazwę firmy Energa SA (która została wymyślona przez agencję reklamową), a także wieloczłonowe nazwy spółek zależnych, takie jak: Energa Operator, Energa Operator Oddział w Gdańsku, Energa Obrót, Energa Obsługa i Sprzedaż, Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Nieruchomości, Energa Elektrociepłownia Elbląg / Piwonice, Energa Oświetlenie Sopot?
skrót od specjalny
17.12.2014
Dzień dobry,
mam problem jakiego użyć skrótu dla stanowiska operator sprzętu specjalnego: Operator sprzętu spec. czy operator sprzętu specj. Będę wdzięczna za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... głęboko.
  I cóż za świetna reżyseria! Cóż za praca kamery!
  Operator Jahoda potrafił w parę godzin tak zdjąć pierwszomajową Warszawę, jak...
 • ... proszku do prania, 0-601 268 460
  Agencja reklamowa poszukuje
  OPERATORA DTP do pracy na drugą zmianę (QuarkXpress, Photoshop, Ilustrator, Corel...
 • ... ceny, jaką powinien za usługę zastrzeżoną pobierać operator nie będący operatorem publicznym. W projekcie rządowym proponowano, by punktem odniesienia była cena...

Encyklopedia PWN

operator
[łac., ‘zajmujący się czymś’, ‘wykonawca’],
mat. funkcja przyporządkowująca elementom jednego zbioru elementy drugiego zbioru;
operator
[łac., ‘zajmujący się czymś’, ‘wykonawca’],
log. wyrażenie (zawierające zmienne), które po dołączeniu go do funkcji zdaniowej tworzy nowe wyrażenie: zdanie (operator zdaniotwórczy, kwantyfikator), nazwę (operator nazwotwórczy) lub funktor (operator funktorotwórczy).
operator
[łac., ‘zajmujący się czymś’, ‘wykonawca’],
genet. odcinek DNA w operonie pełniący funkcję regulacyjną;
mat. operator liniowy ciągły T: HH, gdzie H jest przestrzenią Hilberta, który zachowuje iloczyn skalarny, tzn. spełnia warunek Tx · Ty = x · y dla wszystkich wektorów xyH.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!