pabianicki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pabianic•ki (od: Pabianice); -c•cy
Ruda Pabianic•ka Rudzie Pabianic•kiej, Rudę Pabianic•ką; przym.: rudzki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego