paleoklimatologiczny

Słownik języka polskiego PWN*

paleoklimatologia «nauka o kształtowaniu się klimatów i rozmieszczeniu stref klimatycznych w minionych epokach geologicznych i historycznych»
• paleoklimatologiczny • paleoklimatolog

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego