panelowo

Słownik języka polskiego PWN*

panel
1. «publiczna dyskusja na określony temat prowadzona przez ludzi różnych zawodów i orientacji w celu przedstawienia odmiennych punktów widzenia»
2. «badanie ankietowe polegające na zadawaniu tych samych pytań tej samej grupie ludzi co pewien czas»
3. «płaski, prostokątny kawałek drewna lub innego materiału, z którego układa się większą powierzchnię»
4. «przednia część jakiegoś urządzenia zawierająca elementy sterownicze»
5. «rodzaj wymiennego opakowania, pakietu lub zasobnika, zawierającego określoną liczbę jakichś przedmiotów»

• panelowy • panelowo • panelista

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego