parametr

Wielki słownik ortograficzny PWN

parametr -ru, -rze; -rów

Słownik języka polskiego PWN

parametr
1. «zmienna, którą przyjmuje się za stałą w danym zagadnieniu, aby podkreślić jej odmienną rolę w porównaniu z innymi zmiennymi»
2. «wielkość charakterystyczna dla danego materiału, procesu lub urządzenia»

• parametryczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego