parametr

Słownik języka polskiego PWN*

parametr
1. «zmienna, którą przyjmuje się za stałą w danym zagadnieniu, aby podkreślić jej odmienną rolę w porównaniu z innymi zmiennymi»
2. «wielkość charakterystyczna dla danego materiału, procesu lub urządzenia»

• parametryczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego