Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
parametr
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... naciśnięcia tego samego klawisza funkcyjnego włączają lub wyłączają sterowany nim parametr, a przy okazji - jak zwykle w takich wypadkach - wyświetlają lub...
 • ... z tych sił odspajania oblicza się wartość wyznaczanej reakcji. Jako parametr rozpatrywanego punktu przyjmuje się reakcję największą. Algorytm ten jest bardzo...
 • ... Jest metodą bezinercyjną w stosunku do mierzonych procesów hydrologicznych. Wyznaczany parametr jest uzależniony liniowo od mierzonych czasów przelotu fali ultradźwiękowej. Metoda...
 • ... klepnąć w niego i nagle zorientować się, że to nie parametr został zmieniony, lecz całe pole zniknęło za wcześnie - o wiele...
 • ... zwiększ wartość parametru FILES o na przykład 10, jeżeli natomiast parametr taki w pliku CONFIG .SYS w ogóle nie występuje - dopisz...
 • ... na kilkaset. W tabeli 12 zestawiono jeziora najgłębsze.

  Głębokość średnia

  Parametr ten jest możliwy do określenia dla jezior, dla których sporządzono...
 • ... zdefiniowanych na całej grupie (4.56). Różnica wynika stąd, że parametr . jest parametrem antykomutującym, więc .2 = 0, co uniemożliwia przejście od...
 • ... grupy kontrolnej) i 50 pacjentów z rakiem głośni wynika, że parametr NNE jest bardziej efektywny w odróżnianiu normalnego i patologicznego stanu...
 • ... podane w tablicy , która jest argumentem wejściowym procedury. Wykorzystywany jest parametr , którego wartość określa, na jakim poziomie dokładności ma być prowadzona...
 • ... gruntowej na głębokość 14 mm przy sile 1,0 N). Parametr ten stosowany jest do obliczeń tzw. nowego stopnia plastyczności - ILN...
 • ... użyteczności osiągalnej przy podjęciu danego działania. Wagą jest tutaj ów parametr d. Im większe d, w tym większym stopniu decydent liczy...
 • ... np. miesiącu) trzy wyroby po 10 jedn., każdy o następujących parametrach ekonomicznych (jp.):


  Postawmy sobie pytanie: o ile jednostek i którego...
 • ... a obciążenie objętościowe komór 0,5kg BZT5/( m3d). Przy takich parametrach uzyskuje się ponad 99-procentowe zmniejszenie BZT5 i ok. 90...
 • ... na bioenergo elektromgneto fotono termodynamicznym (BEFT) materacu, przy odpowiednio dobranych parametrach mocy i czasu oddziaływania.
  Bardzo istotnym jest fakt, iż terapię...
 • ... rozpoczęcie procesu wycofywania nieperspektywicznego sprzętu i wprowadzanie nowego, o lepszych parametrach technicznych i bojowych;
  * osiąganie przez sztaby interoperacyjności, a przez wybrane...
 • ... podejście konfiguracyjno-estetyczne lub postaciowe o niemierzalnych w sposób ilościowy parametrach. Nawet gdy stosuje się oba ujęcia łącznie, każde z nich...
 • ... nie da się w żaden sposób wytłumaczyć zmianami w najważniejszych parametrach atmosfery standardowej - temperaturze i ciśnieniu. Zanotowane podczas obserwacji różnice tych...
 • ... A depesza nawigacyjna zawiera między innymi dane efemerydalne, informację o parametrach zegara satelity, model poprawki jonosferycznej.
  Kod P(Y)
  Kod P...
 • ... zestawienia początkowych liter nazw podstawowych komponentów pierwszego paliwa o ulepszonych parametrach - ARomatów i ALifatów. Ważną dziedziną działalności Aral są prace badawcze...
 • ... jakość odbioru grającego sprzętu, stosując rozmaite wzmacniacze i głośniki o parametrach niemal scenicznych. I to wszystko po to, aby umilić sobie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego