penetrować

Słownik języka polskiego PWN*

penetracja
1. «docieranie dokądś i przeszukiwanie jakichś miejsc w celach badawczych»
2. «przedostawanie się obcych wpływów lub idei do jakichś środowisk»
3. «zagłębianie się, wnikanie w coś»

• penetracyjny • penetrować

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego