pilny

Słownik języka polskiego PWN*

pilny
1. «wymagający natychmiastowego wykonania»
2. «zajmujący się czymś gorliwie»
3. daw. «baczny, czujny»

• pilnie • pilność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego