piramida

Wielki słownik ortograficzny PWN

piramida -idzie, -idę; -id
kraj piramid (= Egipt) kraju piramid

Słownik języka polskiego PWN

piramida
1. «w starożytnym Egipcie: monumentalna budowla w kształcie ostrosłupa o kwadratowej podstawie, będąca grobowcem faraona»
2. «w prekolumbijskiej architekturze Peru i Meksyku: wysoka, schodkowa podbudowa świątyni»
3. «przedmiot mający kształt ostrosłupa lub stożka; też: usypisko lub sterta czegoś»
4. fiz. «prosta postać krystalograficzna o kształcie ostrosłupa prawidłowego»
5. «wielościan o podstawach równoległych i o bocznych ścianach w kształcie trapezu»
6. «grupowe ćwiczenie akrobatyczne, w którym ćwiczący tworzą figurę w kształcie stożka»

• piramidka
piramida schodkowa «piramida w formie coraz mniejszych prostopadłościanów ułożonych jeden na drugim»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego