podsumowywać

Wielki słownik ortograficzny PWN

pod•sumowywać -owuję, -owują

Słownik języka polskiego PWN

podsumowaćpodsumowywać
1. «dodać do siebie kilka liczb dla otrzymania sumy»
2. «zestawić w pamięci minione wydarzenia, przeżycia, tworząc ich ogólny obraz»
3. «zebrać i zwięźle przedstawić najważniejsze zagadnienia zawarte w czymś»
4. «dokonać oceny czegoś i przedstawić tę ocenę»
5. pot. «ocenić kogoś, zwykle negatywnie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Podsumowując...
29.04.2013
Czy zdanie: „Podsumowując, Jan Bytnar to bardzo odważna postać o ciekawym życiorysie” jest poprawne?
Dorota Wawrowska
zleksykalizowane użycia imiesłowu przysłówkowego
3.12.2012
Moje pytanie dotyczy imiesłowu podsumowując. Zastanawiam się, czy błędem jest użycie go w zdaniach typu: „Podsumowując, ten debiut był wyjątkowo udany”, „Podsumowując, X stworzył dzieło wyjątkowe”. Spotkałam się z zarzutem, że jest to niepoprawne, gdyż łamie zasadę jednego podmiotu. Według mnie podsumowując w tym wypadku ma inną funkcję – jak np. zwrot krótko mówiąc – zatracił pierwotne znaczenie. Jeśli mam rację i jest to poprawne, jakich znaków przestankowych mogę użyć po imiesłowie?
Rozprawka
1.04.2019
1. Czy użycie w rozprawce pisanej przez gimnazjalistę wyrażenia namieszać w życiu w kontekście magii, która od czasu do czasu objawia się, by namieszać nam w życiu (tak brzmi fragment zdania z rozprawki) jest jednoznacznie błędem językowym?
2. Czy błędem językowym jest użycie w rozprawce wyrażenia tylko i wyłącznie?
3. Czy błędem językowym jest użycie w ostatnim akapicie rozprawki wyrażenia Podsumowując, granica między światem realistycznym (…).

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... 31 09


  19. października w kinie "Przyjaźń" odbyła się impreza
  podsumowującą VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Malowanie słowem ". Nagrodzone i wyróżnione...
 • ... sumienia poszczególnych dziedzin. Stąd tak wielka liczba międzynarodowych konferencji naukowych podsumowujących stan wiedzy w danej dziedzinie i wytyczających kierunki rozwoju na...
 • ... osobie, co go w niej złości.

  Wypowiedzi są łagodne.

  Katarzyna
  podsumowuje:

  Mam wrażenie, że nie mówiłeś, co cię złości, a raczej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego