podsumowywać

Słownik języka polskiego PWN*

podsumowaćpodsumowywać
1. «dodać do siebie kilka liczb dla otrzymania sumy»
2. «zestawić w pamięci minione wydarzenia, przeżycia, tworząc ich ogólny obraz»
3. «zebrać i zwięźle przedstawić najważniejsze zagadnienia zawarte w czymś»
4. «dokonać oceny czegoś i przedstawić tę ocenę»
5. pot. «ocenić kogoś, zwykle negatywnie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego