ponosić ryzyko

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przyczyniła się do jej powstania albo zwiększenia.
    § 2. Pracownik nie
    ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za...
  • ... ryzyko i najmuje pracę, natomiast rzadko się zdarza, by praca ponosiła ryzyko i najmowała kapitał. Ponadto, skoro po stronie pracy nie ma...
  • ... ustawodawca zagwarantował bowiem minimalne rozproszenie aktywów, zmniejszając w ten sposób ponoszone ryzyko.
    Podstawowym ograniczeniem ustawowym jest maksymalny poziom zaangażowania funduszu w akcje...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego