porządkowy

Słownik języka polskiego PWN*

porządkowy «mężczyzna wyznaczony do pilnowania porządku»
• porządkowa
porządek
1. «regularny układ, plan czegoś; też: należyty ład, stan czegoś»
2. «następowanie czegoś po sobie według ustalonej kolejności, hierarchii lub zasady; też: następstwo, układ czegoś»
3. «stan, w którym przestrzegane jest prawo i jest zachowany spokój»
4. «określony system, w jaki zorganizowana jest jakaś społeczność»
5. «relacja pomiędzy osobami i wyznawanymi przez nie wartościami lub pomiędzy określonymi zjawiskami»
6. «ustalony w epoce antycznej system konstrukcyjny i kompozycyjny budowli, którego główne elementy powiązane są określonymi proporcjami»
7. «dwa pierwsze konie typowane w gonitwie na zwycięzców»

• porządkowy • porządeczek
liczebnik porządkowy «tradycyjna nazwa przymiotnika odliczebnikowego, wskazującego pozycję (położenie) przedmiotu w określonym szeregu przedmiotów, np. czwarty, piętnasty»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego