powodzenie

Słownik języka polskiego PWN*

powodzenie
1. «pomyślny obrót rzeczy, sukces, pożądany wynik»
2. «popularność, wzięcie»
powódź
1. «zalanie przez wodę znacznych terenów w wyniku wezbrania rzeki»
2. «wielka ilość czegoś»

• powodziowy
z powodzeniem
1. «z dobrym skutkiem, pomyślnie»
2. «z dużym prawdopodobieństwem»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego