premier

Wielki słownik ortograficzny PWN*

premier -rze; -rzy, -rów ,
Premier League (angielska liga piłkarska) ndm
premiera -erze, -erę; -er

Słownik języka polskiego PWN*

premier «osoba stojąca na czele rządu»
• premierowski
premiera «pierwszy publiczny pokaz sztuki teatralnej, opery, filmu itp.»
• premierowy
premiera prasowa «premiera zorganizowana dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego