projektorek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

projek•torek -r•ka, -r•kiem; -r•ki, -r•ków

Słownik języka polskiego PWN*

projektor
1. «przyrząd optyczny do rzutowania na ekran znacznie powiększonych obrazów»
2. «oprawa oświetleniowa skupiająca światło za pomocą zwierciadeł lub soczewek»

• projektorowy • projektorek

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego