przeszkolenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

prze•szkolić -szkolę, -szkolą; -szkol•cie a. -szkól•cie

Słownik języka polskiego PWN

przeszkolenie «krótki kurs, na którym szkoli się kogoś»
przeszkolićprzeszkalać «przekazać komuś określoną wiedzę lub umiejętność podczas krótkiego kursu»
przeszkolić sięprzeszkalać się «zostać przeszkolonym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego